4 maj 2013

Olof Hellström

Välskrivet av Sebastian Johans i UNT om Umefödde Uppsalakonstnären Olof Hellström och hans retrospektiva utställning på Uppsala konstmuseum!

http://www.unt.se/kultur/konst/alltid-manniska
"Befrielsen" på Martin Luther Kings plan
Foto: Dick Pettersson (UNT)


"Som skulptör är Hellström trogen sina rötter i en rätt så klassiskt orienterad modernism, men till skillnad från många av sina kolleger är hans verk inte drabbat av samma övertro på formernas förmåga att öppna världen, och det gör att det har fått en betydligt längre hållbarhet. Hellström förlitar sig inte på formen, han kämpar med den. Går det att gestalta över huvud taget, är en fråga som hela tiden tränger sig på och måste besvaras."

Nedanstående länk leder till Konstmuseets presentation av samma utställning (20 april-2 juni 2013), inklusive ett bildspel:

http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Kultur/Konst--museer/Uppsala-konstmuseum/Konstutstallningar/Utstallningar-2013/Olof-Hellstrom/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar